Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2021    ,    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK

 

 

Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego   w zakresie kompetencji TIK                            

W ramach Projektu „Kształcenie zawodowe w 3D” odbędą się szkolenia podnoszące wiedzę
i umiejętności nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie modernizowanych kierunków:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – organizacja 7 szkoleń dla każdego z 4 nauczycieli zawodowych z ZS Iława tj.:

Adobe Illustrator na potrzeby DTP i internetu(24h);

  1. Adobe InDesign w praktyce II poziom(24h);
  2. Adobe Photoshop na potrzeby DTP i internetu(24h);
  3. Podłoża drukowe,papier, folie, materiałoznawstwo poligraficzne(8h);
  4. Przygotowanie projektu do druku offsetowego(16h);
  5. Techniki druku. Kontrola jakości w procesach poligraficznych(16h);
  6. CorelDRAW w praktyce II poziom(16h).

Technik przemysłu mody: organizacja 1 szkolenia dla 4 nauczycieli zawodowych w tym
2 nauczycieli z ZS w Iławie i 2 nauczycieli PCKP w Iławie:

  1. CorelDRAW na potrzeby projektowania odzieży (24h)

Szkolenia realizowane będą w trakcie zajęć weekendowych oraz popołudniami w ciągu szkolnych dni tygodnia, w terminie IX.2019 - III.2020 mają na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie technologii TIK, specjalistycznych programów graficznych i projektowych. Podyktowane są oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT. Szkolenie zakończy uzyskanie zaświadczenia poświadczającego uczestnictwo w szkoleniach i nabycie wiedzy zgodnej z jego zakresem.

Harmonogram szkoleń będzie opublikowany po zakwalifikowaniu uczestników do projektu
i wyborze kadry merytorycznej realizującej szkolenia zawodowe.

Rekrutacja Uczestników Projektu

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie, którzy chcą doskonalić kompetencje TIK w zakresie grafiki i poligrafii cyfrowej oraz kompetencje
w zakresie przemysłu mody w ramach szkoleń przewidzianych w Projekcie odbędzie się
w terminie od 3.01-28.02.2019r. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, z zachowaniem zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a także równości szans płci.

 Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w Biurze Projektu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz na stronie internetowej ZS www.zsilawa.pl. w zakładce Projekt UE Kształcenie zawodowe w 3D

 

Prace adaptacyjne w ramach Projektu

W dniu 23 listopada 2018 r. podpisano umowę z  wykonawcą robót remontowo-budowlanych.
W związku z tym od 02 stycznia do 30 kwietnia 2019r. przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne w wyniku których w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku  w Iławie powstaną 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Pracownia projektowania graficznego,  Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego , 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: Pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie zajęć praktycznych  dla kierunku technik przemysłu mody.

 

Masz pytania do nas prosimy o kontakt. Tel. 89 649 50 85, e-mail: sekretariat@pckp.net.