Kierunki kształcenia

Kierunki Kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

Kształcimy w następujących kierunkach:

 

• technik drogownictwa

• technik budownictwa

• technik ekonomista

• technik informatyk

• technik rachunkowości

• technolog robót wykończeniowych w budownictwie