O jednostce

Organami Centrum są:

a) Dyrektor Centrum,

b) Rada Pedagogiczna.

 

Nauka praktyczna odbywa się w specjalistycznych pracowniach, które wyposażone są w sprzęt, umożliwiający naukę stosowania nowych technologii zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.

 

Nauczyciele zawodu to wysokiej klasy fachowcy i praktycy, którzy zapewniają opiekę i pomoc dydaktyczną zgodną z wymogami Unii Europejskiej.

Młodzież, ucząca się w Centrum ma możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach; zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Współpracujemy z zakładami pracy, gdzie młodzi