Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2021    ,    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

Złota szpachelka 2015

Dnia 14 maja 2015 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego odbył

się z inicjatywy nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu – Janusza Kreńskiego i Tadeusza Zakrzewskiego Wewnątrzszkolny  Konkurs budowlany „ Złota Szpachelka”. Konkurs składał się z dwóch etapów. Część teoretyczna – test obejmujący zagadnienia z nauki zawodu – w zawodach:  Technolog Robót Wykończeniowych w Budownictwie, Technik Budownictwa, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie -  25 pytań z wyborem jednej poprawnej odpowiedzi. Druga część konkursu obejmowała zadanie praktyczne – wykonanie fragmentu słupa wielobocznego z wklęsłymi narożami o wymiarach 2x2 cegły zgodnie z załączonym do zadania rysunkiem oraz tynk cienkowarstwowy o strukturze baranka na powierzchni 100 cm x 50 cm x 3 pola zgodnie z rysunkiem dołączonym do zadania rysunkiem.

 

Do I części  konkursu przystąpiły 22 drużyny dwu osobowe z z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie  

Dyrektor PCKP w Iławie Pani Bożena Marchewka powitała uczestników konkursu . Nauczyciele – organizatorzy przedstawili uczniom komisję konkursową oraz podali krótkie informacje i regulamin przebiegu konkursu.

 

 

Uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu zagadnień teoretycznych. Uczniowie mieli za zadanie dokonać prawidłowego wyboru poprawnej odpowiedzi i zaznaczyć tę odpowiedź. Test ten składał się z  25 pytań, w każdym pytaniu była tylko jedna poprawna odpowiedź. Czas na rozwiązanie testu wynosił 20 minut. Bezpośredni awans do ścisłego finału uzyskało 5  zespołów.

Sześć ekip ( finalistów) zostało zaproszonych do pracowni budowlanych, gdzie nauczyciele zapoznali ich  z zadaniem praktycznym jakie mieli do wykonania w czasie 120 minut. Nauczyciele udzielili instruktażu i wyczerpujących informacji niezbędnych do wykonania zadania. Nastąpiło losowanie pracowni w których uczniowie mieli wykonywać zadanie konkursowe. Podczas wykonywania zadania komisja na bieżąco kontrolowała

i czuwała nad prawidłowym przebiegiem pracy.

 

Wszystkie zespoły ukończyły pracę w ciągu regulaminowego czasu. Po skończonej pracy komisja konkursowa przystąpiła do oceny wykonanego zadania. Komisja zapoznała się ze wszystkimi wykonanymi pracami przez uczniów. Zwracała uwagę na technologię wykonania, jakość wykonania, estetykę, parametry techniczne oraz sprawdzała dokładność wykonania zadania. Komisja jednogłośnie wyłoniła zwycięzców konkursu oraz dokonała wyboru prac do pozostałych miejsc. Pani Dyrektor Bożena Marchewka po ocenie przez  komisję części teoretycznej i części praktycznej ogłosiła wyniki konkursu. Po głębokiej analizie prac uczniów, przyjętych kryteriach oceny oraz jednogłośnej decyzji komisji w szkolnym konkursie budowlanym

 „ Złota Szpachelka” zwyciężyli uczniowie z klasy II A – Nojman Przemysław i Wojtalak Andrzej

Wyniki końcowe trzeciej edycji wewnątrzszkolnego konkursu budowlanego  

„ ZŁOTA SZPACHELKA”

 

Miejsce I – PRZEMYSŁAW NOJMAN i ANDRZEJ WOJTALAK  – kl. II A

Miejsce II – DAMIAN BARTKOWSKI i KRZYSZTOF SUCHECKI – kl. II A

Miejsce III – MIKOŁAJ ŚWINIARSKI – kl. II A i KAMIL ZDROJEWSKI – kl. II W

Miejsce IV – ŁUKASZ ADAMEK i PAWEŁ BĄCZEK – kl. II A

Miejsce V – MACIEJ BŁASZKOWSKI i ADRIAN WĘGLERSKI – kl. II A

Miejsce VI – KAMIL KARSKI i EMIL KOPROWICZ – kl. II A

 

Dyrektor PCKP Pani Bożena Marchewka oraz organizatorzy konkursu panowie Janusz Kreński i Tadeusz Zakrzewski pogratulowali oraz wręczyli cenne nagrody rzeczowe i statuetki  dla wszystkich finalistów 

Masz pytania do nas prosimy o kontakt. Tel. 89 649 50 85, e-mail: sekretariat@pckp.net.