Projekt pryzmat

PROJEKT „PRYZMAT – WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH, DZIAŁANIE 1.5

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie – Partner projektu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie – Liderem projektu, realizuje zadania na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych.

 

 

Beneficjentami projektu są osoby zarejestrowane w Urzędzie pracy powyżej 24 m-cy, którzy od 11 lipca  do 23 sierpnia 2011 podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń: "Szwaczka" „Murarz”, „Stolarz", "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie", a od 4 września do 11 pażdziernika b.r. w ramach „Szkolenia w zakresie poszukiwania pracy i zatrudnienia oraz zakładania i kierowania własną firmą” zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie