Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2021    ,    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

Modernizacja PCKP

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczyna realizację inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W miesiącu maju Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął konkurs w ramach działania 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Regionalnego Programu Warmia i Mazury  2007-2013. W dniu 31 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie podpisało umowę  o dofinansowanie projektu „ Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie” . Umowa przewiduje dofinansowanie projektu kwotą2.574.135,311 zł, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Starostwa.

 

Realizacja projektu polegać będzie na modernizacji i remoncie pomieszczeń dydaktycznych PCKP w Iławie oraz zakupie specjalistycznego wyposażenia dla laboratorium drogownictwa oraz  pracowni komputerowej budownictwa. Wymienione zostanie także pokrycie dachowe oraz wypełnienie ścian wykonanych z płyt azbestowych. Wymianie ulegną także podstawowe instalacje, wykonane zostaną dodatkowe pomieszczenia socjalno-bytowe, a także parkingi i urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie do końca maja 2011 roku

Opublikował: Marcin Urbański

Iława 10 czerwca 2010 roku 

Masz pytania do nas prosimy o kontakt. Tel. 89 649 50 85, e-mail: sekretariat@pckp.net.