Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2021    ,    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

Film o PCKP

Powiat Iławski - Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie - nominacja w konkursie dla beneficjentów na najlepszy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Czytaj więcej...

Projekt pryzmat

PROJEKT „PRYZMAT – WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH, DZIAŁANIE 1.5

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie – Partner projektu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie – Liderem projektu, realizuje zadania na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych.

 

Czytaj więcej...

Nabór na kurs

Ogłoszenie o naborze na kursy kwalifikacyjne organizowanie przez

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego

 

 

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny dla zawodu Technik Rachunkowści

Nazwa kursu Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kwalifikacja: A.65.)

Kurs kończy się egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i daję możliwość ubiegania się o uzyskanie tytułu Technika rachunkowości.

Czytaj więcej...

Modernizacja PCKP

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczyna realizację inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W miesiącu maju Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął konkurs w ramach działania 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Regionalnego Programu Warmia i Mazury  2007-2013. W dniu 31 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie podpisało umowę  o dofinansowanie projektu „ Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie” . Umowa przewiduje dofinansowanie projektu kwotą2.574.135,311 zł, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Starostwa.

Czytaj więcej...

Masz pytania do nas prosimy o kontakt. Tel. 89 649 50 85, e-mail: sekretariat@pckp.net.